Privacy Policy

Persoonsgegevens:

The Music House Scharrenberg zal de door Koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en kunnen alleen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij Koper heeft aangegeven dat hij daarop geen prijs stelt, zullen Koper’s gegevens worden opgenomen in een centraal bestand om onze producten en diensten af te stemmen en om Koper hierover te informeren. De verwerking van de gegevens van Koper zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving

Privacystatement:

The Music House Scharrenberg respecteert de privacy van de bezoekers van www.scharrenbergmuziek.nl – www.keyboardsoftware.nl onder andere door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese privacy richtlijn, en na invoering, de Wet bescherming persoonsgegevens. Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze de gegevens worden verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van (geregistreerde) bezoekers in dit opzicht zijn en hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden.

De gegevens die worden verwerkt door The Music House Scharrenberg, zijn de door Koper aan www.scharrenbergmuziek.nl – www.keyboardsoftware.nl door middel van het invullen van het bestelformulier verstrekte gegevens en uw adresgegevens. Tevens wordt door The Music House Scharrenberg bijgehouden welke browser u gebruikt en via welke website u op onze website bent terechtgekomen.